1
Bạn cần hỗ trợ?

Hiển thị một kết quả duy nhất

Khóa điện tử Bosch chính hãng. Khóa điện tử được hiểu là khóa có sử dụng công nghệ vi mạch điện tử thông minh hiện đại nhất để đóng mở cửa và kiểm soát an ninh cánh cửa của bạn.

Khóa điện tử Bosch có các cách mở như:

– Khóa điện tử mở cửa bằng vân tay

– Khóa điện tử mở cửa bằng mã số hay mật mã

– Khóa điện tử mở cửa bằng thẻ từ

– Khóa điện tử mở cửa bằng chìa khóa cơ

Khóa điện tử

KHÓA BOSCH EL500

Khóa điện tử

KHÓA BOSCH EL800

Khóa điện tử

KHÓA BOSCH FU550

Khóa điện tử

KHÓA BOSCH FU700

Khóa điện tử

KHÓA BOSCH FU780

Khóa điện tử

KHÓA BOSCH ID450

Khóa điện tử

KHÓA BOSCH ID60

Khóa điện tử

KHÓA BOSCH ID80